fbpx

Ubytovanie v Nemecku

Ubytovanie v Nemecku záleží od agentúry

Ako bude organizované ubytovanie v Nemecku? Po Vašom príchode by to bolo dosť ťažké si hľadať Vaše vlastné ubytovanie v cudzom prostredí. Preto spolupracujeme s pracovnými agentúrami, ktoré ponúkajú ubytovanie pre zamestnancov alebo Vám zabezpečia vlastné ubytovanie.

Vo väčšine prípadov sú zamestnanci ubytovaní v súkromných domoch, internátoch alebo v apartmánoch. Väčšina ponúknutého bývania je vybavená nábytkom a hlavnými domácimi prístrojmi. Ak tomu tak nie je, bude Vám to jasne oznámené. Počet spolubývajúcich ubytovaných v jednej izbe je rôzny, od jedného do štyroch, ale vo väčšine prípadov sú dvaja na izbe. V niektorých agentúrach výška nájmu záleží od počtu ľudí v izbe.

Naši partneri sa snažia ubytovať zamestnancov v blízkosti práce, tak aby mohli cestovať do práce bicyklom alebo ísť pešo. Nie je to stále možné alebo cenovo dostupné, takže ak prídete do Nemecka vlastným autom, dalo by Vám to voľnosť pri výbere ubytovania.

Hľadajte voľné miesta v Nemecku

Nájom

Závisí od agentúry, geografickej polohy v Nemecku a práce, ktorú vykonávate, cena nájmu sa pohybuje od 50 do 300 EUR. Účty sú zarátané v cene. Nájom závisí od oblasti, kde v krajine sa ubytovanie nachádza. Na Severo východe Nemecka (blízko miest ako Berlín a Drážďany) je nájom nižší, než v južnej časti Nemecka (Mníchov).

Zamestnanci majú taktiež možnosť nájsť si vlastné ubytovanie v Nemecku. Podmienkou je aby bolo zamestnanie v blízkosti práce. Ak by ste sa rozhodli nájsť vlastné ubytovanie, je potrebné o tom informovať agentúru v predstihu, aby boli predošlé nájomné zmluvy ukončené.

Registrujte sa pre prácu v Nemecku

Pravidlá ubytovania

Ubytovanie v Nemecku, zabezpečené našimi partnermi, bude Vašim druhým domovom, preto Vás prosíme sa o neho dobre starať. A nezabudnite, že v tom istom dome býva viac ľudí. Pre udržanie bývania v príjemnom stave, si naši partneri stanovili pravidlá užívania. Obyvatelia musia udržiavať bývanie v čistote, šetriť elektrikou a vodou, a nemôžu byť hluční a vyrušovať svojich susedov.

Ubytovanie v Nemecku

Ubytovanie v Nemecku

Ubytovanie v Nemecku

Registrujte sa pre prácu v Nemecku

Po registrácii Vás budeme do 1 pracovného dňa kontaktovať